Voorwaarden
herexamengarantie

Let op!! Alleen geldig bij lespakket aktie!!!

Er is een proefles gevolgd. De examengarantie geldt voor iedere startende leerling(dat is iemand die nog nooit in een auto heeft gereden en nog nooit rijles(sen) heeft gevolgd). Het advies van de rijinstructeur,inhoudende het aantal lessen en de lestermijn,is opgevolgd bij de betreffende rijschool.Alle huiswerkopdrachten zijn gemaakt door de leerling.Er is voldaan aan de financiële verplichtingen.Het vereiste theoriecertificaat is behaald en in je bezit.Deze dient uiteraard(nog)geldig te zijn. De instructies gedurende de opleiding zijn opgevolgd.De vestiging behoudt zich het recht voor om tijdens de opleiding het advies aan te passen als de omstandigheden hierom vragen.Dit houdt ook in dat de examengarantie hierop aangepast wordt.Het laatst gegeven advies is bindend voor de examengarantie.Het gratis herexamen is alleen van toepassing als er is voldaan aan de CBR Geneeskundige Verklaring.De rijopleiding mag niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken worden. Het gratis herexamen dient binnen 10 weken na het eerst afgelegde rijexamen te worden afgelegd.Het gratis herexamen is van toepassing als het advies van de rijinstructeur voor wat betreft het aantal rijlessen tussen het eerste en tweede examen daadwerkelijk wordt gereden.

De rijschool voor jouw rijbewijs

Onze lespakketten
voor rijlessen

Power

Lespakket 1

Power

Ben je een snelle leerling of kun je al redelijk autorijden. Dit alles-in-een pakket is dan perfect voor jou.

  • 15 rijlessen van 90 minuten
  • Tussentijdse toets
  • Praktijkexamen
  • Gratis Theorieboek

€ 1672,-

Meest gekozen! Supercharge

Lespakket 2

Meest gekozen! Supercharge

Begin je met autorijden, dan is dit het beste rijles pakket om te slagen.

  • 20 rijlessen van 90 minuten
  • Tussentijdse toets
  • Praktijkexamen
  • Gratis Theorieboek

€ 2042,-

Start met rijlessen

Vraag nu
je proefles aan