PRIVACYVERKLARING

Autorijschool Groen Autorijschoolgroen.nl
Nassau dreef 62 info@autorijschoolgroen.nl
2224 AN Katwijk KVK83129669

Persoonsgegevens die wij verwerken

A. Privacy

 1. Autorijschool Groen neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft versterkt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Autorijschool Groen in deze een zogeheten verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoons gegevens die wij verwerken

A. Van u als website bezoeker

 1. Naam
 2. Adresgegevens
 3. E-mail
 4. Telefoon
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken

A. Minderjarige

 1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Autorijschool Groen kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

 1. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autorijschoolgroen.nl Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoe lang we gegevens nodig hebben

A. Autorijschool Groen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. U onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer u zich hiervoor heeft aangevraagd;
 3. U te kunnen contacten wanneer u een gratis proefles heeft aangevraagd;
 4. Uw betaling op een goede manier te kunnen afhandelen;
 5. Om goederen en /of diensten bij u af te leveren;
 6. U de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 7. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 8. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Hoelang we gegevens bewaren

 1. Autorijschool Groen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan 24 maanden. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@autorijschoolgroen.nl

Verwerking door derden

 1. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet door derden verwerkt.

Uw websitebezoek in kaart

A. Cookies

 1. Autorijschool Groen maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:

  • Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt: zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  • Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
  • Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als u niet van cookies houdt

 1. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

 1. U heeft recht om:
  • uw persoonsgegevens in te zien;
  • een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  • een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  • verwijderen van uw gegevens aan te vragen;
  • uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
  • een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van auto rijschool Groen hebben, stuur dan een verzoek naar info@autorijschoolgroen.nl
 3. Autorijschool Groen wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Autorijschool Groen u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoort nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. Autorijschool Groen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

A. Interne behandeling

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons) gegevens dan helpt Autorijschool Groen u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@autorijschoolgroen.nl

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op de grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/ privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Beveiliging van communicatie door ssl-encryptie

A. SSL

 1. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Autorijschool Groen veilige coderingstechnologieen. Met SSL (Secure Socket Layer) worden u persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar) Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?

 1. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het het invullen van het contact formulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt zelf zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slot symbol rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina pagina beveiligd is.

Beveiliging en versie

A. Wij nemen het echt serieus

 1. Autorijschool Groen neemt de bescherming van uw gegegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via autorijschool@gmail.com

B. Versie

 1. De huidige versie is 20210519

Vragen

A. Contact persoon
Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of
heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@autorijschoolgroen.nl